Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fyll i uppgifterna och spara.

Image Removed

...

Manuell hantering av högkostnadskort (SLL) >Ta bort frikort:

Öppna frikort med Image Added

Klicka på Image Added

Markera frikortet och tryck Delete.