Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kontaktsätt som anges på bokningar >


Kontaktsätt är:

Mottagningsbesök

Telefonmöte

Videosamtal

Chatt