Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Region Stockholm
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västmanland
 • Region Dalarna
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Sörmland
 • Region Kronoberg
 • Region Halland
 • Region Jönköping
 • Region Norrbotten
 • Region Västernorrland

Om vi saknar integration till e-frikortstjänsten i din region och du är intresserad av att använda tjänsten i SGX kontaktar du oss så beställer vi tillgång även till din region. Notera att Region Uppsala har nekat privata aktörer såsom SGX tillgång till e-frikortstjänsten.
Integration till e-frikortstjänsten är för tillfället möjlig till nedanstående regioner.

Image Removed

Image Removed