Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

När Du du skapar bokningsbara tider i tidsschema kan Du du välja återkommande bokningar.

...

Du kan då bestämma hur långt framåt de bokningsbara tiderna skall ska läggas ut, vilka dagar o.s.v. Du du kan även bestämma vilket antal som skall ska läggas ut.

Radera återkommande bokningar i tidsschema >Image Removed