Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vad behöver jag för dator?

  • Operativsystem Microsoft Windows 10 Home eller bättre.
  • SGX är inte prestandakrävande men välj inte de enklaste/billigaste modellerna.
  • Bildskärmen bör klara 1280 x 800 bildpunkter.
  • Du behöver en stabil internetuppkoppling. 
  • Det finns ingen möjlighet att arbeta "offline".

...