Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan köra från vilken dator som helst förutsatt att du har installerat klienten. SGX är ett Windowsbaserat program och kan köras i Windows eller i Windows på Mac med exempelvis Parallels. O.B.S! att Antwork inte supportar Mac, Parallells Parallels eller kortläsare i sådana konstellationer.

...