Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SGX är ett journalsystem för privata vårdgivare som är landstingsanslutnaregionsanslutna, jobbar med företagskunder, försäkringsbolag och privatpatienter.
SGX vänder sig till 

...