Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SGX stödjer flera olika arbetssätt och du väljer själv vilka funktioner du vill nyttja.
SGX är ett Windowsbaserat program och kan köras i Windows eller i Windows på Mac med exempelvis Parallells.
SGX kan skapa och skicka filer elektroniskt till region Stockholms ARV och GVR. SGX hanterar även Privera, Mimer och PriComp, både VISIT- och öppenvårdsfil samt LisBet och Avir.

...