Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under Inställningar, Användarinställningar Användarinställningar, fliken Externa fliken Externa tjänster


...

Alfa e-recept:

Integration:

...

Jag har godkänt avtalen för e-frikort med landstinget/ regionen:

Bekräfta att du godkänt e-frikortsavtalen med regionen /landstinget genom inloggning med e-tjänstekortet på https://efrikort.cgi.se eller på annat sätt.

...