Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Skriv även ut patientid:

Om Du du vill att patient-ID skall patientid ska skrivas ut på journalutskriften.

...