Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Observera att att det finns olika typer men bara endast Yubikey 5 fungerar med SGX.

...

  1. Om du inte redan har en Yubikey kan du köpa en från bl.a. Dustin eller direkt från Yubico. De kan köpas hos Dustin eller direkt av Yubico. Observera att att det finns olika typer men bara endast Yubikey 5 fungerar med SGX.
  2. Kontakta sedan oss för att koppla din Yubikey till SGX.

...