Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om ingen betalning har skett och inget ska återbetalas väljer du Felregistrering. 
Fakturan krediteras fakturan och kreditfakturan återbetalas med samma betaldatum, betalsätt och belopp som den krediterade fakturan.

...

    • Markera kreditfakturan.
    • Välj Återbetalning/korrigering.
    • Välj betaldatum, när du betalade tillbaka pengarna, och på vilket sätt pengarna betalades tillbaka/återbetalades.

Återbetala nu

Om du har återbetalat beloppet anger du när och hur betalt belopp återbetalades.

...