Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Information om ersättningar >>>

SGX har stöd för reservnummer, men inte i alla regioner. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för just din region.

Du kan skriva in en patient med enbart födelsedatum och kön men besök kan inte redovisas i filen till regionen utan dessa måste, med några undantag, hanteras manuellt.

Auktoriserade i Stockholm kan ange reservnummer och skicka in.

Registrera utlänningar utländska medborgare i ARV (SLL), se här >>>

I Uppsala kan man skicka in besök med enbart födelsedatum och kön. Detta genererar ett fel i Privera och man kan sedan hantera det därifrån.

...

Om du registrerat besök på patienter utan personnummer och skapar fil så får du ett meddelande: "Det finns besök där patienten saknar personnummer. Dessa måste hanteras manuellt. Besöken följer INTE med i filen.

...

Markera besöket och klicka på  "Markera besöket som manuellt skickat". Besöket försvinner då från listan.


Information om ersättningar >>>

SGX har stöd för reservnummer, men inte i alla regioner. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för just din region.

Du kan skriva in en patient med enbart födelsedatum och kön men besök kan inte redovisas i filen till regionen utan dessa måste, med några undantag, hanteras manuellt.

Auktoriserade i Stockholm kan ange reservnummer och skicka in.

...

Om du registrerat besök på patienter utan personnummer och skapar fil så får du ett meddelande: "Det finns besök där patienten saknar personnummer. Dessa måste hanteras manuellt. Besöken följer INTE med i filen.

...