Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om vi tänker oss att besöket 2018-08-18 skulle ha registrerats på ärendet "Knäbesvär" istället.

Image RemovedImage Added

Markera besöket så att det blir blått.

Image RemovedImage Added

Sätt markören på det blå, håll ned vänster musknapp och dra besöket till där det står "Knäbesvär" och släpp musknappen.

 Om besökets datum är utanför ärendets period kan du välja att utöka ärendets period. 

Resultatet blir:

Image RemovedImage Added

Om hela ärendet "Ont i nacken" tillkommit av misstag kan Du nu ta bort det eftersom det är "tomt".

Markera "Ont i nacken" och klicka på 

Återstår:

Image RemovedImage Added