Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Daglig säkerhetskopiering sker automatiskt.
  2. O.B.S! För dig som är landstingsansluten. När du har jobbat någon dag i SGX skickar du in en fil till landstinget för att verifiera att allt fungerar korrekt och att eventuella problem är lösta innan månadsskiftet.

Support

Om du har några frågor eller funderingar så finns vi tillgängliga på telefon, e-post eller om du vill skapa supportärende direkt i SGX.