Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan även nå den inställningen från bokningsfönstret via 

Om du vill kan du testa att skicka SMS till dig själv under Meddelande | Skicka SMS.

Skicka påminnelse via SMS/bokningspåminnelse via SMS

...

Om du markerar en rad kan du se vad du skrivit.

...


...