Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under  i de flesta fönster kan Du du skicka SMS till patienten, under förutsättning att Du du har registrerat patientens mobilnummer och att patienten samtycker till kommunikation via SMS. Mobilnumret och samtycket registreras i  patientuppgifter.

...

Du måste ange Avsändare under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster, SMS.Kostnaden är

Kostnad 

  • 1 - 160 tecken = 0,75 kr

...

  • .
  • 161 - 306 tecken = 1,50 kr,
  • 307 - 459 tecken = 2,25 kr.

...

  •  
  • Ingen fast

...

  • månadskostnad tillkommer.

...

SMS skickas med hjälp av vår underleverantör CLX Sinch genom att använda sms-tjänsten godkänner du att personuppgifter (mobilnummer och sms-text) behandlas av CLXSinch. Du ska alltid tänka på vad som skrivs i ett SMS.

...

Under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster skall Du ska du ange avsändare. Anger Du Ditt mobilnummer kan mottagaren svara på SMS'et. Du kan även skriva något annat ex. Rehab AB (max 11 tecken) och då kan inte mottagaren svara.

...

Under Inställningar, Klinikinställningar, Kommunikation kan Du även du även välja om SMS-påminnelse skall föreslås automatiskt när Du du bokar en patient i kalendern,

...

Kommunikationshistorik: Under Fler patientrelaterade val  kan Du se kommunikationshistorik för patienten.


Där visas  visas både SMS och Ee-postkontakter Du du haft med patienten:

Om Du du markerar en rad kan Du du se vad Du du skrivit:

...

Kostnader för SMS

Under Arkiv, SMS kostnad kan Du du se hur Du du ligger till med SMS


...