Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Klicka på Fakturor  i t.ex. patientregister eller tidboken.
  • Markera de fakturor som du vill skriva ute-posta.
    • Alternativ 1. För att markera alla fakturor. Markera den översta fakturan, håll ned Shift, och sedan piltangent ned tills alla som skall skrivas ut är markerade.
    • Alternativ 2. För att markera enskilda fakturor. Markera den första fakturan, håll ned Ctrl och markera övriga fakturor.

...