Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Du deltar på utbildningen via din dator och kan sitta varsomhelst.
  • Du behöver ha tillgång till registreringsmejlet med registreringslänken som du får när du registrerar dig samt hörlurar eller högtalare kopplade till din datorn. 
  • När du ansluter till webbinariet installeras ett program på din dator.
  • Via programmet kan du delta på utbildningen.
  • Du behöver inte ha SGX installerat eller igång utan följer utbildningen som presenteras av utbildaren.
  • Om du vill kan du ställa frågor muntligt eller via chatt.
  • Du syns inte i bild.


”SGX - Utbildning”Grundutbildning”, tisdag, kl. 11/5 11:30-13:00 -   Anmäl dig här

Hur du deltar på en utbildning

...