Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Välkommen på våra webbaserade utbildningar i SGX.

 • Du deltar på utbildningen via din dator och kan sitta varsomhelst.
 • Du behöver ha tillgång till registreringsmejlet med registreringslänken som du får när du registrerar dig samt hörlurar eller högtalare kopplade till din datorn. 
 • När du ansluter till webbinariet installeras ett program på din dator.
 • Via programmet kan du delta på utbildningen.
 • Du behöver inte ha SGX installerat eller igång utan följer utbildningen som presenteras av utbildaren.
 • Om du vill kan du ställa frågor muntligt eller via chatt.
 • Du syns inte i bild.


”SGX - Grundutbildning”, onsdag kl. 28/7 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, måndag kl. 9/8 11:30-13:00 - Anmäl dig här 

Hur du deltar på en utbildning
 1. Anmäl dig till utbildningen genom att klicka på registreringslänken. Följ anvisningarna.
 2. Efter lyckad registrering får du ett bekräftelsemejl som innehåller information om hur du ansluter dig till webbinariet.
 3. Vid utbildningstillfället. Anslut gärna några minuter innan så att vi kan köra igång med utsatt tid. Om du behöver hjälp att ansluta dig kontaktar du oss så hjälper vi dig. Redan när du registrerar ditt deltagande kan du kontrollera att din dator har den utrustning som behövs.

Klicka på "check system requirements" för att kontrollera.
I det bekräftelsemail Du får klickar Du på

Det är en bra idé att göra det några minuter innan webbinaret börjar så att Du kan kolla att ljud och allt fungerar.


När Du kommer in i programmet ser Du detta uppe till höger:

Välj om Du vill använda datorns ljudsystem eller ringa in. Telefonnummer o.s.v. ser Du på skärmen om Du vill använda telefonen.

Klicka på "Sound check" för att kolla att Du har ljud.

Du ser en liten meny i kanten.Knapparna har följande funktion:

Visar/döljer bilden ovan (menyn döljs inte).

Kopplar på/av Din mikrofon (sköts eg. av kursledaren).

Visar programmet som helskärm.

"Raise hand", vinkar till kursledaren att Du vill ställa en fråga eller säga något. Klicka igen för att ta ner handen.


Normalt stänger kursledaren av allas mikrofoner och först när Du "räcker upp handen" sätts mikrofonen på. Detta för att vi inte skall prata i munnen på varandra.


Du har två anslutningsval.

 • Det enklaste är alternativ 1 då du använder datorns inbyggda högtalare och mikrofon. 
 • Med alternativ 2 ringer du in (för att få ljud och kunna tala).

Du ser telefonnummer, accesscode och PINcode när Du kommer in i programmet. • No labels