Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Öppna den inkommande remissen från patientöversikten.

Image Added


och klicka på . Då skapas ett brev med remissvar.Image Removed  

Image Added

Då öppnas en ruta för att skriva svaret.

Image Added

Du kan använda mallar och fraser och/eller kopiera text från journalen.

Om Du inte kopierat från journalen och vill ha in svarstexten i journalen så markera Image Added

Spara och skriv ut:

Image Added

Remissvaret syns sedan på den inkommande remissen och kan öppnas därifrån.:

Image Added


...

2.) Från journalen.

Skriv Du kan skriva remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text Du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.

Du kan även skriva svaret direkt i remissvaret.

Klicka på . Du väljer mall (som Du skapat tidigare). När Du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.

...

Spara och skriv ut. Det går även att skicka som e-postbilaga men då måste sekretess och integritet beaktas.


Image Added