Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Öppna den inkommande remissen från patientöversikten.

Image Added


och klicka på . Då skapas ett brev med remissvar.Image Removed  

Image Added

Då öppnas en ruta för att skriva svaret.

Image Added

Du kan använda mallar och fraser och/eller kopiera text från journalen.

Om Du inte kopierat från journalen och vill ha in svarstexten i journalen så markera Image Added

Spara och skriv ut:

Image Added

Remissvaret syns sedan på den inkommande remissen och kan öppnas därifrån.:

Image Added


...

2.) Från journalen.

...