Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Det finns två sätt att skriva remissvar.

1.) Från inkommande remiss.

Öppna den inkommande remissen och klicka på . Då skapas ett brev med remissvar.

 

Du kan använda mallar och fraser. Spara och skriv ut.


2.) Från journalen.

Du kan skriva remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text Du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.

Du kan även skriva svaret direkt i remissvaret.

Klicka på . Du väljer mall (som Du skapat tidigare). När Du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.

Mallen bör även innehålla underskrift.


 

Spara och skriv ut. Det går även att skicka som e-postbilaga men då måste sekretess och integritet beaktas.  • No labels