Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan använda mallar och fraser. Spara och skriv ut.

...

2.) Från journalen.

Skriv Du kan skriva remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text Du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.

Du kan även skriva svaret direkt i remissvaret.

Klicka på . Du väljer mall (som Du skapat tidigare). När Du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.

...