SGX Filkatalog

Alla filer som hanteras i SGX, d.v.s. öppnas, skrivs ut eller skickas via e-post eller till regionen, läggs i SGX Filkatalog. Alla filer i SGX-filkatalog är temporära filer som raderas när du stänger SGX.

  • Välj Arkiv | Öppna SGX Filkatalog.
  • Eller starta Utforskaren  och välj Skrivbordet/Desktop. Kortkommando Windows-knappen + E.
  • Eller minimera alla fönster och visa Skrivbordet/Desktop. Kortkommando Windows-knappen + M.


Om SGX Filkatalog inte syns på Skrivbordet kan du uppdatera med tangenten F5.


  • No labels