Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En förutsättning för att använda webbtidboken är att du använder dig av schemafunktionen i tidboken. Om du är osäker på hur det fungerar titta först på vår film i SGX om schemafunktionen eller läs mer här >>.

  1. Aktivera din webbtidbok.
  2. Skapa en behandlingstyp som är bokningsbar via webbtidboken.
  3. Schemalägg en bokningsbar tid. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/gADSBQ
  4. Välj menyval Kalendrar | Webbtidbok för att titta på dina bokningsbara tider i webbtidboken, 

Aktivera webbtidbok

Kryssa i webbtidbok i Administrera kalender under  .

Behandlingstyper

Ange vilka behandlingstyper som är bokningsbara på webben under Arkiv | Systemadministration | Behandlingstyper. Kryssa i Bokningsbar via webbtidbok.

Inställningar

Om du vill kan du ange rubrik och sidfot under Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar | Tidbok | Webbtidbok. Andra inställningar hittar du under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Webbtidbok.

Angående sidfoten: Texten skrivs i Markdown-format.

  • No labels