Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mallar importerade från REHAB II fungerar inte korrekt då SGX och REHAB II använder olika sätt att hantera ersättningsfält samt formatering av text.

Ersättningsfält

Om du har använt ersättningsfält i dina mallar behöver du ändra till SGX's sätt att hantera ersättningsfält. Öppna berörda mallar och ersätt fält, exempel

  1. Format i REHAB II - $$persNr$$
  2. Format i SGX - [Patient.Personnr]

Formatering

Om du har använt TAB i REHAB II måste du byta till indrag i SGX.
Om du ska "reparera" en sådan mall är det oftast enklast att markera , spara mallen och sedan öppna den igen. Mallen kommer då upp utan formatering och du kan börja formatera från början igen. Om du vill ta bort formateringen på alla mallar meddelar du oss på Antwork support så ordnar vi det.

Exempel:
De "xx" som används för att snabbt flytta till en ny rubrik kan/bör inte ligga på samma rad, se nedan:

RUBRIK 1:       XX
RUBRIK 2:       XX


Byt till indrag

  • Lägg till radbrytning (Enter) före xx.
  • Gör indrag på den raden ( Ctrl + O).
  • Flytta till raden ovanför, rubriken, och gör den fet (Ctrl + F). 

RUBRIK 1:

XX

RUBRIK 2:

XX


  • No labels