Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutom att du själv kan välja olika färger i kalender finns det vissa "systemfärger".


Se även Märken i kalender > och Redigera bokning >

 

Gul markering innebär att besöket är betalt (i receptionen) men inte registrerat av behandlaren.

 

Hela bokningen grön innebär att patienten är markerad som anländ. Via ikonen

Blå markering innebär att besöket är registrerat men inte betalt/fakturerat.

Grön markering innebär att besöket är registrerat och betalt/fakturerat (ev. avgiftsbefriat).

Lila markering innebär att det är en bokningsbar tid som bara visas i din tidbok.

Randig, lila markering innebär att det är en bokningsbar tid som visas i både din tidbok och i webbtidboken.

Texten "BD" visas på de lediga tider som också visas i din Boka Doktorn kalender.

Rosa markering och röd text innebär att en patient bokat in sig från webbtidboken men är inte "inskriven" i systemet, alternativt är bokningen inte "kopplad" till patienten.

Rosa markering och svart text innebär att en patient bokat in sig från webbtidboken och är "inskriven" i systemet.

Orangemarkering är en bokning som automtiskt överförts från Boka Doktorn.


I bokningsrutan finns fler möjligheter till färger och märken, se här >>>


  • No labels