Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När Du skapar ett status, Akupunktur, smärtbild o.s.v. eller länkar ett dokument skapas en länk i journalen. Om journalen är öppen när Du skapar status så placeras länken där markören står i journalen.

Bilden ovan är en akupunktur men principen är den samma för alla länkar. Den blå texten är själva länken och om Du dubbelklickar på den så öppnas, i detta fall, akupunkturen.

Du kan även hitta alla länkade dokument och status i patientöversikten, även där kan du dubbelklicka för att öppna dokumentet.

Det är en bra idé att ge dokumentet ett beskrivande namn så att det är lätt att hitta.

 


  • No labels