Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi kan mycket väl förstå om någon känner oro över plattformen med lagring av patientjournaler i en "moln-tjänst". 

Vi har efter noggrant övervägande valt att använda Microsoft Azure. Vi använder oss av Microsofts datacenter i Europa.

  • De tillhandahåller sätt att säkra/kryptera personuppgifter både vid lagring och vid överföring.
  • Med deras verktyg kan vi enklare upptäcka och agera på dataöverträdelser samt att det underlättar och möjliggör regelbunden testning av säkerhetsåtgärder.

Med ovanstående lösning anser vi att vi, så långt det möjligt, uppfyller alla krav på både teknisk säkerhet och tillgänglighet samt krav på sekretess och datasäkerhet. Men var och hur man än har data lagrat finns det alltid någon liten risk att det kommer i orätta händer. Vi försöker minimera riskerna genom att kontinuerligt jobba med att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet av det känsliga data som personuppgifter utgör.


  • No labels