Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vad kostar SGX?

SGX är en prenumerationstjänst och kostar 500:-/månad (inkl. moms) och användare. 

 • Fakturering sker halvårsvis i förskott (eller efter överenskommelse)
 • Det är ingen startkostnad för programmet.
 • Införande, lagring av data, säkerhetskopiering och support via mejl, telefon och fjärrstyrning ingår i månadsavgiften. 
 • En inbyggd mailfunktion i SGX kan användas med Din egen mailserver eller vår mailfunktion kostnadsfritt.
 • För dig som konverterar från gamla SGX. Vartefter du läggs in i nya SGX kommer det att bli en tilläggsfaktura till Ditt löpande avtal avseende lagringskostnad på 125:-/månad (inkl. moms).

Kostnaden för SMS är 75 öre styck (inkl. moms). Ingen fast månadskostnad tillkommer och inget separat abonnemang krävs.

 • Receptionister betalar ingen månadskostnad för SGX men däremot kostnad för skickade SMS debiteras respektive vårdgivare.

Kostnad för lagring av data vid uppehåll, ex. utbildning, graviditet o.s.v, när Du inte arbetar i programmet. 100:-/månad (inkl. moms).

Övriga kostnader

Du som är auktoriserad i Stockholm behöver teckna ett avtal med CarePoint för att skicka in filer till landstinget. Kostnad c:a 150kr/mån.

Om Du loggar in med Mobilt BankID kostar det 50 kr inkl. moms per användare och kalendermånad. Detta oavsett om du loggar in en eller flera gånger. Tjänsten kostar bara om du nyttjar den.

Om Du behöver Yubikey för inloggning kostar den 500:- (engångskostnad).

Vad behöver jag för dator?

 • Operativsystem Microsoft Windows 10.
 • Bildskärmen bör klara 1920 x 1080 bildpunkter.
 • Du behöver en stabil internetuppkoppling. 
 • Det finns ingen möjlighet att arbeta "off line". • No labels