Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du bokat en patient kan Du avboka patienten men (om Du vill) behålla bokningen.

Högerklicka på bokningen och välj "Avboka patient":

Om Du väljer Ja så ... blir bokningen kvar i kalendern.


  • No labels