Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du högerklickar på en bokning och väljer  "Händelselogg" kan Du se vad som hänt med bokningen.

Kl 14:13:48 skapades bokningen

Kl 14:14:12 ändrades bokningens sluttid (den förlängdes) från 08:30 till 10:00

Kl 14:15:04 flyttades bokningen från 2017-10-23 till 2017-10-25 08:00

Om bokningen raderats kan man ju inte se detta men... Om man vet vem som gjort det, ungefär när, kan man titta i användrens händelselogg och se att bokningen raderats 14:22:59

Vet man inte vem som gjort det men vet vilken patient det rör sig om kan man titta i patientens händelselogg där samma uppgifter finns.


  • No labels