Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kontrollera att alla besök är korrekta. Korrigera genom att dubbelklicka För att korrigera besök.

  • Dubbelklicka på besöket i listan

...

  • Besöket öppnas.
  • Uppdatera uppgifter.
  • Klicka på ikonen Välj Registrera och bekräfta att du vill uppdatera uppgifterna.
  • Besöket och sammanställningen uppdateras automatiskt.

...