Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Formatering

Mallar importerade från REHAB II kan bli helt knasiga p.g.a. att fungerar inte korrekt då SGX och RHAB REHAB II använder olika formatering av texten. sätt att hantera ersättningsfält samt formatering av text.

Ersättningsfält

Om du har använt ersättningsfält i dina mallar behöver du ändra till SGX's sätt att hantera ersättningsfält. Öppna berörda mallar och ersätt fält, exempel

  1. Format i REHAB II - $$persNr$$
  2. Format i SGX - [Patient.Personnr]

Formatering

Om du har använt TAB i REHAB II måste du byta till indrag i SGX.
Om du ska "reparera" en sådan mall är det oftast enklast att markera , spara mallen och sedan öppna den igen. Mallen kommer då upp utan formatering och du kan börja formatera från början igen. Om du vill ta bort formateringen på alla mallar meddelar du oss på Antwork support så ordnar vi det.

...

  • Lägg till radbrytning (Enter) före xx.
  • Gör indrag på den raden ( Ctrl + O).
  • Flytta till raden ovanför, rubriken, och gör den fet (Ctrl + F). 

RUBRIK 1:

XX

RUBRIK 2:

XX

Ersättningsfält

Om du har använt ersättningsfält i dina mallar behöver du ändra till SGX's sätt att hantera ersättningsfält. Öppna berörda mallar och ersätt fält, exempel

...