Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Randig, lila markering innebär att det är en bokningsbar tid som visas i både din tidbok och i webbtidboken.

Image Added

Texten "BD" visas på de lediga tider som också visas i din Boka Doktorn kalender.

Rosa markering och röd text innebär att en patient bokat in sig från webbtidboken men är inte "inskriven" i systemet, alternativt är bokningen inte "kopplad" till patienten.

...

Rosa markering och svart text innebär att en patient bokat in sig från webbtidboken och är "inskriven" i systemet.

Image Added

Orangemarkering är en bokning som automtiskt överförts från Boka Doktorn.


I bokningsrutan finns fler möjligheter till färger och märken, se här >>>

...