Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om du öppnar ARV-portalen via "Länkar" i SGX så används den webbläsare som du har angivit som standard i Windows. Ibland kan det vara idé att byta till Internet Explorer om du nu använder en annan webbläsare.

Se hur du ändrar standardwebbläsare här >

...

Nedan info från SLL:

Efter att den nya IdP-tjänsten  blivit installerad har vissa vårdgivare stött på problem vid inloggning i ARV-portalen. IdP-tjänsten (Identity Provider)  har till uppgift att kontrollera och fastställa en användares identitet vid inloggning i ett it-system. 

...