Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2022-05-06

Länk till karta i webbtidbok: Nu kan du ange en egen länk till Google Maps, Bing eller en egen sida med karta och adress till din mottaging. Om du inte anger någon länk används mottaningens adress. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/XoFrBg

Image Added

Förändringshistorik: Vi påminner om funktionen Förändringshistorik där du kan hitta alla spararde versioner för ett specifikt notat. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/H4BtAw

  • Öppna journalen.
  • Välj ikonen Förändringshistorik eller högerklicka på notatet på höger sida och välj Försändringshistorik.
  • Markera den senaste sparade versionen.
  • Markera och kopiera texten på höger sida.
  • Stäng Förändringshistorik.
  • Markera texten på vänster sida i journalen.
  • Klistra in. Texten ersätts med texten från Förändringshistorik. 

Image Added

Image Added

2022-04-21

Filtrering av ersättningskoder på besökskategori och företag: Filtrering av ersättningskod vid besöksregistrering styrs nu på besökskategori. Om besökskategori Företagsbesök eller Försäkringsbesök kan du även välja för vilka företag ersättningskoden ska användas. Om du saknar en ersättningskod vid besöksregistrering kan du lägga till besökskategori på ersättningskoden som då visas i listan. Ersättningskoder hanteras under Inställningar | Ersättningskoder. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/ToD1

...