Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2020-09-30

Kassarapport på en eller flera kliniker: Receptionister för kliniker som har valt betalning i reception och systemadministratörer kan generera kassarapport för en eller flera kliniker.

Blinda användare: Nu har vi även stöd för blinda användare att använda grundläggande funktioner enbart med hjälp av tangentbordet och talsyntes-program som t. ex. Jaws. Inställningar | Användarinställningar | Allmänna | Arbetssätt | Anpassningar för blinda.

Mallar: Systemadministratörer kan administrera alla mallar, inklusive andra användares privata mallar.

Tidsschema: Vid schemaläggning av återkommande tider kan du nu välja vardagar. Då schemaläggs måndag till fredag. Tidigare val dagligen schemalade måndag till söndag. 

Registrera återbud: Receptionister kan registrera framtida återbud och uteblivna besök från tidboken. 

Historik Tidbok: Historik för alla händelser i tidbok visas inklusive borttagen bokning. 

Image Added


Boka patient i annan kalender: Vid val "Boka patient i annan kalender" fungerar precis som "Boka patient i kalender (Ctrl + K)" men du får först välja tidbok medan "Boka patient i kalender (Ctrl + K)" öppnar den aktiva klinikens tidbok direkt.

Image Added


SMS-påminnelse: Val att markera eller avmarkera påminnelse via SMS på samtliga framtida bokningar. Användbart när du börjar att använda SMS-påminnelse och vill markera alla dina befintliga framtida bokningar.

 Image Added


Behandlingstyper: Nu går det att ange olika färger och en kortare text som visas på bokningssidan på olika behandlingar i webbtidboken. Gå in under Arkiv | Systemadministration | Behandlingstyper.

Image Added

Image Added

2020-08-26

SPAR PU-tjänst: Nu kan du hämta personuppgifter från personuppgiftstjänsten SPAR. Tjänsten kräver att du har ett eget avtal med leverantören och tjänsten är förenad med en kostnad, läs mer här.

...