Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Först söker i SGX Hjälp
  1. Välj F1 för att öppna SGX Hjälp för ett specifikt hjälpavsnitt.
  2. Hjälp | SGX Hjälp. Skriv in sökord i rutan Search/Sök högst upp till höger och välj lämpligt sökresultat. Notera att du inte ska logga in.
 2. Supportärende
  1. Skapa ett supportärende direkt i SGX. 
  2. E-posta till support@antwork.se
 3. Vid akuta fel eller problem ring supporten på 08-32 10 50.


Utbildning idag

Alla är välkomna att anmäla sig. Vi kommer bl.a. att titta på besöksregistrering, e-frikort/frikort, journalen, fakturering och skicka fil till regionen.

”SGX - Utbildning”, torsdag, kl. 4/3 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Utbildning”, tisdag, kl. 13/4 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Utbildning”, tisdag, kl. 11/5 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2020-02-24

Problem med Bank-ID i går kväll, tisdag, se här >>>

...