Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi rekommenderar starkt att Du du tittar om något gäller dig.


Image Added

2020-02-03

Uppdatera certifikat:

På ARV-portalen uppmanar man Dig att uppdatera certifikatet på Ditt E-tjänstekort. Avvakta med detta, det kan ev. påverka möjligheten att logga in i SGX.

Återkommer här när det är klarlagt.

Image Added

2020-02-01

Patientsäkerhetsberättelse

Här kan du läsa om lagring, GDPR och dataskydd, https://support.antwork.se/x/XIDD


2020-01-31

Begränsad bemanning i supporten under vecka 6

...