Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Säkraste sättet, för att inte arbeta med fel person, är att söka på personnummer eller patient-IDpatientid. För att söka på patientid skriver du in en punkt innan patientens id, till exempelvis .4545

...