Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • SMS kostar 60 öre/st. Ingen fast månadskostnad tillkommer och inget separat abonnemang krävs.
 • Hämta personuppgifter via SPAR kostar 80 öre/hämtning. Ingen fast månadskostnad tillkommer dock måste du ansöka om ett eget avtal
 • Inloggning med Mobilt BankID kostar 40 kr per användare och kalendermånad oavsett om inloggning med Mobilt BankID sker en eller flera gånger samma månad. Tjänsten kostar bara för de månader som tjänsten nyttjas.
 • Autentisering av patient med Mobilt BankID kostar 60 öre/autentisering.
 • Integration till BokaDoktorn kostar 100 kr per tidbok och kalendermånad.

Övriga kostnader

 • Yubikey för inloggning kostar 500 kr/st. Vi säljer inte länge Yubikeys,
 • Du som är auktoriserad i Stockholm och rapporterar i GVR behöver teckna ett avtal med CarePoint för att skicka in filer till SLL. Kostnad c:a 150 kr/mån.
 • Sammanslagning/delning kostar 1 000 kr per användare och flytt.
 • Lagringstjänst. När du slutar i SGX kan du välja vår lagringstjänst eller att exportera ut ditt data. Byte till lagringstjänsten sker till nästkommande månad och kan inte meddelas retroaktivt

  • 1-4 användare - 80 kr/mån per användare.
  • 5-20 användare - 400 kr/mån.
  • 20+ användare -  800 kr/mån.

...