Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • SMS kostar 60 öre/st. Ingen fast månadskostnad tillkommer och inget separat abonnemang krävs.
  • Hämta personuppgifter via SPAR kostar 80 öre/hämtning. Ingen fast månadskostnad tillkommer dock måste du ansöka om ett eget avtal
  • Inloggning med Mobilt BankID kostar 40 kr per kr per användare och kalendermånad . Detta oavsett om du loggar in inloggning med Mobilt BankID sker en eller flera gånger samma månad. Tjänsten kostar bara för de månader som du nyttjar tjänsten nyttjas.
  • Autentisering av patient med Mobilt BankID kostar 60 öre/autentisering.
  • Integration till BokaDoktorn kostar 100 kr per tidbok och kalendermånad.

...