Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I dagsläget tillkommer inga övriga kostnader men vi utvecklar ständigt SGX och i vissa fall kan det komma att innebära en ökad licenskostnad eller som en tilläggskostnad vid användning av den specifika funktionen.


Image Added