Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Du kan ändra bokningskalenderns tidschema, d.v.s. hur stor standard visningsperiod skall ska vara.

med Image Removed kan Du Med Ändra period Image Added kan du ändra visningen tillfälligt. Kalender Tidboken återställs nästa gång Du du öppnar den.

Under Fler kalenderrelaterade val | Administrera kalender :kan du ställa in den visningsperiod som används när du öppnar tidboken.

 Kan Du ändra visningen permanent.


Image Removed