Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Webbsidan på vårdgivarguiden innehåller många länkar, se till att klicka på rätt länk på sidanvårdgivarguidens hemsida. Länken ligger inte överst.

Du kan ladda ned programmet från SLL's hemsida.

Exempel från vårdgivarguidens hemsida.


Standardwebbläsare

Om du har Nationella taxan/ARV behöver du eventuellt ställa om din standardwebbläsare. Gå till Externa länkar | ARV-portalen. Om du får ett felmeddelande och inte kan logga in ställer du om din standardwebbläsare. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/FAI7AQ

...