Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Klicka på länken, https://install.antwork.se/filer/SGX.WinUI.Installer.exe   eller  https://install.antwork.se/filer/SGX.WinUI.Installer.zip
  2. Efter lyckad installation har du fått en Antwork SGX-ikon på ditt skrivbord.
  3. Dubbelklicka på ikonen och verifiera att du kommer till inloggningsrutan, se bild.
  4. Installationen är då klar. 
  5. Högerklicka på SGX-ikonen nere i aktivitetsfältet och välj Fäst. Då ligger ikonen kvar i aktivitetsfältet även när du stänger SGX. Klicka på ikonen för att starta SGX igen....