Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om du har skickat en faktura på ex. ett uteblivet besök men som patienten inte betalar trots påminnelser så är det att betrakta som en "kundförlust".

  • Under fakturor ligger den som "obetald":

Image Modified

  • Markera fakturan och klicka på Image Modified
  • Kvittera fakturan med konto 6350, kundförluster.

Image Modified


Skapa bokföringskonto

Om inte konto 6350 finns kan du skapa det under Inställningar, Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Konton.

Image RemovedImage Added


Kassarapport


Inbetalningsjournal

...