Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Skapa fil till regionen.

Skicka fil

När du har skapat filen får du frågan om du vill skicka filen.

...